Anna Goljan-Sitek

Rzeczoznawca majątkowy
tel. 502 278 486
a.goljansitek@gmail.com

Anna Goljan-Sitek


Rzeczoznawca majątkowy


tel. 502 278 486
a.goljansitek@gmail.com

Co przygotować do wyceny nieruchomości?

Poniżej zbiór potrzebnych dokumentów do sporządzenia wyceny w zależności od typu nieruchomości. Ostateczne dokumenty niezbędne w procesie wyceny omawiane są bezpośrednio ze Zleceniodawcą, przed sporządzeniem operatu szacunkowego.

Dokumenty potrzebne do wyceny nieruchomości lokalowej (lokal mieszkalny, lokal użytkowy):

 • aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu, bądź jej numer
 • aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla części wspólnej nieruchomości (księga dla gruntu pod budynkiem),
 • wypis z rejestru lokali
 • rzut lokalu
 • decyzja o sposobie użytkowania (dla lokali użytkowych),
 • inne posiadane dokumenty (np. zawarte umowy przedwstępne)

Dokumenty potrzebne do wyceny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej, bądź jej numer (jeżeli została założona)
 • odpis z księgi wieczystej gruntu (jeśli brak KW dla lokalu)
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej zawierające m.in. informacje komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • akt notarialny lub inny dokument (np. orzeczenie Sądu) mówiący o prawie do lokalu
 • rzut lokalu

Dokumenty potrzebne do wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej, bądź jej numer
 • aktualny wypis z rejestru gruntów
 • aktualny wypis z kartoteki budynków
 • kopia mapy ewidencyjnej oraz mapy zasadniczej
 • dokumentacja techniczna budynku
 • dla budynków w trakcie budowy: pozwolenie na budowę, decyzja o warunkach zabudowy albo wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projekt budowlany, dziennik budowy (do wglądu)
 • dla budynków odebranych: decyzja o warunkach zabudowy albo wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o nadaniu numeru
 • inne posiadane dokumenty (np. zawarte umowy przedwstępne, itp.)

Dokumenty potrzebne do wyceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej dla gruntu, bądź jej numer
 • aktualny wypis z rejestru gruntów
 • kopia mapy ewidencyjnej oraz mapy zasadniczej
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku, jeśli została wydana – decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • akt notarialny lub inny dokument np. orzeczenie Sądu, mówiący o prawie do nieruchomości

Wcześniejsze przygotowanie powyższych dokumentów pozwoli na obniżenie ceny i przyspieszenie realizacji usługi.