Anna Goljan-Sitek

Rzeczoznawca majątkowy
tel. 502 278 486
a.goljansitek@gmail.com

Anna Goljan-Sitek


Rzeczoznawca majątkowy


tel. 502 278 486
a.goljansitek@gmail.com

Ile kosztuje wycena nieruchomości?

Koszt wyceny nieruchomości ustalany jest indywidualnie i nie zależy od wartości wycenianej nieruchomości. Cena za sporządzenie operatu szacunkowego uzależniona jest m.in. od rodzaju nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny, celu sporządzanej wyceny, a także lokalizacji nieruchomości.

Wpływ na cenę mają także następujące elementy:

  • dokumentacja przekazana rzeczoznawcy
  • złożoność wykonywanej wyceny
  • termin i warunki realizacji
  • koszty ponoszone przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami

W związku z powyższym - nie jest możliwe określenie sztywnego cennika dla usług wyceny nieruchomości. Zlecając mi usługę wyceny zyskują jednak Państwo pewność co do rzetelności wykonania tej usługi, korzystnej ceny wykonania operatu oraz krótki termin realizacji.